Инженерите по медицинска апаратура на S&T България участваха в изграждането на хибридна операционна зала в София

15.12.2021 | Bulgaria

Инженерите на S&T България - част от екипа на оторизирания сервиз за медицинска апаратура на Philips Healthcare за България – участваха в изграждането на хибридна операционна зала, която ще отвори врати в София.
Хибридната операционна зала е концепция за нов тип операционна зала. Идеята да се заражда през 70-те години на 20 век, но днес се издига на изцяло ново ниво. Добре оборудваната хибридна операционна зала осигурява по-безопасна среда както за хирурзите, така и за пациентите. В нея се намира цялата високотехнологична апаратура, която може да потрябва по време на операция.
С инсталираната ангиографска система на Philips - Azurion FlexArm в сложната работна среда на хибридната операционна, екипите с различни умения като: хирурзи, интервенционалисти, медицински сестри, анестезиолози и техници ще имат осигурени условия за ефективна и безпроблемна работа.