Бъдете готови за непредвидени събития

Контрон изгражда и оборудва специален център за данни, предназначен за непредвидени събития и за осигуряване на непрекъсната работа. Центърът за данни е съобразен с най-високите стандарти за сигурност и предоставя:

Сигурност, Защита, Високотехнологична инфраструктура

Бързото и успешно възстановяване на информацията след настъпило бедствие е жизненоважен компонент от цялостната рамка от дейности насочени към бекъп и архивиране на данни.

Доверявайки се на нашите услуги вие можете да намалите риска от прекъсване и спад в производителността до едно приемливо ниво, като същевременно избегнете високите разходи и осигурите непрекъсваемост на бизнес процесите.

Контрон разполага със специализиран, високотехнологичен център за съхранение на данни, проектиран в съответствие с най-високите стандарти за сигурност. Ние гарантираме на своите клиенти бързо възстановяване на техните данни и бизнес процеси, без значение от тяхната локация.

Независимо от това дали вашето решение да пренасочите ресурсите си към отдалечен резервен център се основава на необходимостта да се съобразите с нормативната уредба или е базирано на оперативните нуждите на вашия бизнес, ние можем да ви предложим рентабилно решение, проектирано въз основа на индивидуалните ви нужди и изисквания.

Ние гарантираме високо ниво на дупликация на вашата инфраструктура, приложения и данни, което ви дава възможност за ефективна защита срещу непредвидени събития.Свържете се с нас