Технологии в услуга на бизнеса

Контрон България ЕООД

Контрон България ЕООД (бившето дружество S&T България ЕООД) е създадено в края на 1993 г. като дъщерна фирма на австрийското акционерно дружество тогава S&T AG, понастоящем Kontron AG. Офисът на Контрон България се намира в София.

Контрон България има доказан опит в проектирането, изграждането и внедряването на цялостни ИТ инфраструктурни решения за нуждите на частния бизнес и държавния сектор. Благодарение на своя дългогодишен опит, стабилната си партньорска мрежа и висококвалифициран екип, днес компанията е един от водещите системни интегратори в България.

Нашата експертиза обединява голямо разнообразие от висококачествени, ефективни и гъвкави решения в няколко ключови области:

  • Внедряване на цялостни инфраструктурни и хардуерни решения
  • Проектиране и интеграция на системни решения
  • Софтуерен и хардуерен съпорт
  • Инструменти и решения в съответствие с GDPR
  • Консултантски услуги
  • ИТ аутсорсинг
Партньори и клиенти

Наши стратегически партньори са водещи международни компании в сектора на информационните технологии: Dell Technologies, HP Enterprise, HP Inc., Fujitsu, Hitachi Vantara, Oracle, Cisco, VM Ware, Citrix, IBM, Microsoft, Symantec, Checkpoint, Stormshiled, Wallix, Vectra и др.

Това ни дава възможност да предложим комплексни и оптимални решения за разнообразните и динамично изменящи се нужди на съвременния бизнес.

Наши клиенти са някои от най-големите компании в публичния сектор, телекомуникациите, транспорта и съобщенията, банковия и финансов сектор, преработващата промишленост, комуналните услуги, здравеопазването и ритейл сектора.


Компанията е сертифицирана съгласно изискванията на международните стандарти: ISO 9001, ISO 27001, ISO 20001.

Решения за здравеопазването

Контрон България има дългогодишен опит в дистрибуцията и сервизирането на висококачествена медицинска апаратура като: ултразвукови системи, рентгенови апарати, ядрено – магнитни резонанси, системи за образна диагностика в нуклеарната медицина, кардио-мониторни системи, информационни решения за медицината и пациентски монитори.