Оптимизирайте своите бизнес процеси

Система от инструменти и технологии, която свързва различни приложения, системи, хранилища и ИТ среди за обмен на данни и процеси в реално време. След като се комбинират, данните и интегрираните облачни услуги могат да бъдат достъпни от множество устройства през мрежа или чрез интернет.

Интеграцията в облак е създадена, за да разгради силозите за данни, да подобри свързаността и видимостта и в крайна сметка да оптимизира бизнес процесите.

Това е отговор на необходимостта от споделяне на данни между приложения, базирани в облак и за обединяване на информационните компоненти. 

Интеграцията в облак увеличава популярността си, тъй като използването на решения за софтуер като услуга (SaaS) продължава да се увеличава. Освен това все повече бизнеси работят с хибридна комбинация от SaaS и локални приложения, създавайки по-голяма нужда от прогресивни методи за интеграция.

Ползи

Компаниите, които използват интеграция в облак, са синхронизирали данни и приложения, подобрявайки способността им да работят ефективно и бързо. 

  • Подобрена оперативна ефективност
  • Повишена гъвкавост и мащабируемост
  • По-бързо време за пускане на пазара
  • По-добра вътрешна комуникация
  • Подобрено обслужване, поддръжка и задържане на клиенти
  • Повишено конкурентно предимство
  • Намалени оперативни разходи и увеличени приходи
Интеграция на данни 

Синхронизирането на данни между хранилища. Данните могат да бъдат обработвани, транспортирани и/или трансформирани по време на интеграцията. Тази  връзка е строго свързана с данните.

Интеграция на приложения 

Свързва различни приложения и организира непрекъсната функционалност и оперативна съвместимост. Това е повече от споделяне на данни. Включва издаване на заявки и команди за задействане на бизнес събития или процеси.

Собствени интеграционни решения

Бизнесът има възможност да изгради свои собствени интеграционни решения или да използва доставчик на трета страна за създаване на облачни интеграции. Използването на платформа за интеграция в облак дава възможност на организациите да извършват интеграция на приложения и данни, използвайки гъвкаво, мащабируемо решение за многократна употреба.

Видове и методи за интеграция в облака

Интеграцията в облака може да включва създаване на интеграция от облак към облак, интеграция от облак към система на място или комбинация от двете. Интеграциите могат да включват различни бизнес компоненти, включително данни и приложения.

Microsoft решения в облака

Microsoft Office 365
Microsoft е един от най-важните играчи в този сегмент с решения за модерното работно място и предлага широка гама от изключителни продукти с Office 365 и иновативни облачни услуги с високо ниво на достъпност  - като хоствана Exchange или OneDrive за бизнеса.

Microsoft Azure

Като партньор на Microsoft, S&T предоставя изключително мащабируема и динамична платформа за изчисления и съхранение с висока степен на автоматизация и стандартизация с помощта на Microsoft Azure. Гамата от иновативни услуги и функционалности непрекъснато се оптимизира и разширява.