ИТ иновации

В условия на постоянно редуциране на ИТ бюджетите, става все по-трудно да се отговори на увеличаващите се изисквания за хомогенна и разходнно ефективна ИТ среда. Натискът насочен в посока намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка, се увеличава прогресивно и лишава компаниите от нужното им пространство и ресурси за инвестиции в технологични иновации. В допълнение към това се наблюдава покачване в броя на системите, които могат да се поддържат съвместими само с цената много усилия и разходи за отделни лицензи.

Познавайки добре тази ситуация Контрон предлага варианти за системна консолидация базирана на малък брой платформи от ограничен брой производители, което позволява на нашите клиенти да съкратят разходите си за поддръжка и да увеличат продуктивността си.


Ползи

На базата на иноватовни технологични разработки ние имаме възможността да предложим надеждни, бързи и непрекъсваеми миграционни услуги без наличието на осезаемо забавяне.
Какво предлагаме:

  • Сигурност и стабилност за вашите системи
  • Ефективни процеси по внедряване
  • Лесно за управление и предвидими разходи
  • Повишаване на операционната ефективност и по-лесно управление на процеситеI
  • По-висока производителност
  • По-висока наличност