Гарантираме наличността на вашите данни

  • Пълна сигурност и непрекъснатост на бизнес процесите
  • Планиране
  • Технически консултации
  • Поддръжка на хардуерните устройства и конфигурациите
  • Достъп до информация 24/7
  • Хелпдеск

Услуги

Контрон България притежава дългогодишен опит в изграждането на индивидуални и комплексни Data center решения за малки, средни и големи предприятие, опериращи в различни сектори на икономиката.

На базата на високодостъпна инфраструктура, Data Center услугите, които предлагаме гарантират защитен достъп до ключова за вашата фирма информация, лесни за управление приложения, висока функционалност на офис апаратурата и периферните устройства, както и стратегически бизнес приложения.

Нашите услуги:

  • Управление на бекъп системи, имейл среди и компоненти за сигурност
  • Експертите на Контрон осигуряват цялостна професионална подръжка на хардуерни платформи, операционни системи и приложения от водещи производители на ИТ продукти.