Сигурни, надеждни и високо производителни мрежи

  • Планиране на мрежови решения и решения за сигурност
  • Доставка и интеграция на хардуерни устройства
  • Консултантски услуги
  • Технически съпорт

Услуги

Ние предлагаме всички видове услуги, необходими за постигане на най-високо ниво на качество и защита при работата на мрежите. Нашият каталог включва дейности по планиране и проектиране на мрежи и решения за тяхната защита, внедряване и пускане в експлоатация на необходимия хардуер и софтуер и поддръжка на закупеното оборудване.

В допълнение нашият екип от сертифицирани и опитни ИТ инженери, ще ви предложат необходимата ви професионална помощ и консултанции, за да направите оптималния избор при изграждането на вашата корпоративна мрежа.