Възползвайте се от професионален аутсорсинг

  • Аутсорсинг на приложения
  • Максимална достъпност
  • Оптимална производителност

Нека нашите опитни специалисти се погрижат за вашите приложения! Екипът на Контрон България ви гарантира непрекъсваемост на достъпа до приложенията, необходими за упражняване на вашата дейност както и професионална поддръжка на апликациите на база 24/7. Тези услуги включват хостинг и отдалечено наблюдение на вашите приложения.

Ключовите предимства включват: 
  • Осигуряване на текуща наличност
  • Оптимално изпълнение на ключовите процеси
  • Мащабируемост
  • Ясно и точно разпределение на задачите и отговорностите
  • Прецизен SLA
  • Кратко време на отговор и прозрачни разходи