Намалете разходите, увеличете производителността и оптимизирайте вашия документооборот

Имате ли усещането, че разходите ви за хартия са необосновано големи? А може би сте се сблъсквали с проблеми свързани с информационната сигурност на документооборота във вашата организация? 

Ние можем да предложим точното решение за вашите проблеми с печатните процеси. 

Предоставяните от Контрон услуги за управление на печата ви дават възможност да намалите осезателно разходите си за принтиране, да увеличите продуктивността си и успоредно с това да оптимизирате вашия документооборот.

Ние предлагаме индивидуални технически консултации и професионално обслужване от предварителния анализ на печатните процеси до внедряването на избраните решения.

Услуги 
  • Предварителен анализ / Отстраняване на откритите неизправности
  • Поддръжка / SLА
  • Мониторинг / Подробен доклад на резултатите