Висока производителност и надеждност

Една от водещите компетенции на Контрон е интеграцията на високо ефективни, мащабируеми и надеждни системни решения за съхранение и възстановяване на данни след бедствия и аварии.

В течение на годините ние развихме професионално портфолио, което комбинира голямо разнообразие от софтуерни и хардуерни Data Center продукти и услуги от водещи международни производители.

Контрон е компания специализирана в доставката на индивидуално базирани решения за съхранение и възстановяване на данни, проектирани така, че да осигурят максимално ефективност, дългосрочно съхранение и непрекъснатост на достъпа до информация.Предложения

Обхватът на решенията, които ние предлагаме включва:

  • Оценка на ресурсите, доставка, внедряване, конфигуриране и поддръжка на закупените продукти
  • Конфигурация на централната инфраструктура, за да се гарантира резервиране на една или повече локации
  • Внедряване на специализиран софтуер и хардуер с цел да се осигури надеждност на backup и recovery процесите
  • Разработване и внедряване на планове за действие в случай на бедствие или авария
  • Имплементация на решения за архивиране, улесняващи изпълнението на законовите изисквания за съхранение на информация(compliance)
  • NAS и SAN системи