данни за компанията

Контрон България ЕООД

бул. Искърско шосе 7
Търговски център Европа
Сграда 6, етаж 3
1528 София

Тел.: +359 2 965 17 10
Факс: +359 2 975 16 00
Имейл адрес: kontron.bg@kontron.com
Уебсайт: www.kontron.bg


ЕИК: 831131023

ДДС регистрация: BG 831131023

Вписване в Търговския регистър под номер: 28576/1993 110

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, дистрибуция и продажби на електроника, медицинска техника и др.

Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност


Управление: Злати Петров – Управител


Банкова информация: Обединена българска банка АД 

BIC: UBBSBGSF

BGN IBAN: BG33 UBBS 8002 1083 5651 30

EUR IBAN: BG35 UBBS 8002 1442 6036 10

USD IBAN: BG74 UBBS 8002 1111 5192 10