Успешно внедряване

Контрон България притежава доказан опит в управлението на проекти. Нашата експертиза е базирана на многобройни и успешно реализирани проекти в областта на ИТ и медицинския сектор.

В Контрон знаем, че управлението на един проект е сложен и често продължителен процес, в който всеки отделен компонент има своята важна роля за постигането на цялостен успех.

Въз основа на това ние възприехме редукционисткия подход като водещ инструмент за управление на проекти.

Подкрепа през целия процес

Нашият екип обединява експерти с богат професионален опит и квалификация в различни области като: развитие на бизнес процеси, управление на процесите, бизнес инженеринг и др., които са готови да ви подкрепят в рамките на целия процес по разработване и изпълнение на проекта.

Контрон разполага със специалисти сертифицирани по следните международно признати методологии в областта на управлението на проекти: Promet (PROcess METhod), PRINCE2, PMI.