Оптималното оборудване за вашата мрежа

Контрон България разполага с широко портфолио от мрежови продукти и решения за сигурност - маршрутизатори, комутатори, защитни стени, proxy сървъри, устройства за защита на сигурността и др. Това ни дава възможност да предоставим оптимално и висококачествено оборудване за всеки тип мрежа.

Нашият продуктов каталог обхваща богат набор от решения за сигурност - от класическа мрежова инфраструктура, до голям брой специализирани системи за сигурност от ново поколение, насочени към защита на периметъра и единно управление на защитите срещу заплахи.