Намаляване на разходите за съответствие

Услугата по управление на политиките ви дава възможност да намалите осезателно разходите си по поддръжка на вашата дейност в съответствие с регулаторните изисквания. 

  • Удовлетворява регулаторните мандати, които изискват вниманието на служителите и активира автоматично разпространението на линията на поведение.
  • Прави оценка на съответствие с множество регулации чрез един-единствен набор от универсални контроли и така намалява количеството излишна работа.
  • Обезпечава покритие на политиките за всички регулаторни изисквания и добри практики.
  • Авангардна система за докладване анализира дейностите за управление на политиките.
  • Интеграцията с управленския софтуер дава оценка на съответствието със съществуващите писани политики.
  • Грижи се добросъвестно за постигане на съответствие с ИТ политиките.