Услуги за управление на лицензи 

Услугата за управление на лицензи предлагана от Контрон включва предоставянето на допълнителни услуги за корпоративните структури, във връзка с администрирането и навременното, легално и разходно ефективно осъществяване на покупката на софтуерни и хардуерни продукти.

Услугите за управление на лицензи, които предлагаме включват:

  • Консултации и предпродажбени услуги: workshop-и, подготовка на оферта
  • Концепции за лицензиране
  • Управление на договорите и лицензите – обработката на лицензионните споразумения, регистрация, администрация на ползите, трансфер на лицензи
  • Управлението на знанието: поддържане на необходимия статут сертифициране
  • Управление на ценовите листи: анализ на ценовите листи на производителите и дистрибуторите, клиентски ценови листи
  • Управление на доставчиците и производителите: контактна точка за производителите на софтуер и доставчици, оптимизиране на условията, партньорски договори, мониторинг на бонусиПолзи

Предимства за клиента:

  • Оптимизация на разходите за лицензиране
  • Гарантиране на статут на партньор
  • Анализ на планирания / действителния статус