Решения за защита на информацията и управление на събитията 

Системите за защита на информацията и управление на събитията предоставят възможност за бързо проучване и откриване на причините, отговорни за проблемите и нарушенията в сигурността на вашата мрежа. По този начин вие можете да минизирате разходите от потенциалните заплахи, на които тези събития биха ви изложили.

SIEM решенията предлагани от Контрон България осигуряват задълбочен анализ и контрол върху нивото на вашата сигурност. Те ви дават възможност да откриете, управлявате и водите отчетност на заплахите, както и да отстраните бързо и лесно зловредните елементи опитващи се да проникнат в мрежата. SIEM ви помагат да подържате дейността си в регулаторно съответствие, като могат да бъдат интегрирана част от цялостната ви регулаторна дейност.

Ключови предимства 
  • SIEM предоставя холистичен поглед върху нивото на сигурността на всички IT дейности:
    контрол върху администраторите и всички оторизирани потребители, помага за минимизиране на вътрешните заплахи.
  • SIEM осигурява информация относно: вида на заплахит, ефекта на тези заплахи върхи ИТ дейностите, регулаторния статус (вътрешен, външен, регулаторен).
  • SIEM ви помага да получите максимална добавена стойност от направените инвестиции за защита на сигурността: използва пълноценно информацията от събитията и дневниците, помага ви да планирате по-добре следващите инвестиции, посочвайки ви основни звена, където те са нужни.