Подобрете своите бизнес резултати

 • Управление на проекти
 • Бизнес и консултиране
 • Имплементация
 • Индивидуално програмиране
 • Миграция на данни
 • Професионално обслужване
 • SAP/Infor/Microsoft

  ERP системите са кръвоносната система на бизнес организациите и имат ключова роля в техния прогрес.

  Днес компаниите се сблъскват с все повече предизвикателства, във връзка с консолидирането на информационните потоци и намаляването на оперативните си разходи. Ето защо, правилно и успешно внедреното ERP решение има жизненоважно значение, за преодоляването на тези предизвикателства.


Дългогодишен опит и високо качество

Благодарение на дългогодишния си опит и високо квалифициран екип, Контрон може да осигури на своите клиенти професионални услуги в процеса на целия жизнен цикъл на ERP системата – от имплементацията до поддръжката. Ние предлагаме широко разнообразие от услуги – от анализа на клиентските потребности до внедряването на продукта, обобщаването на спецификациите и изготвянето на списъците с изисквания. Това включва и професионални обучения за работа със системата.

Контрон може да осигури и допълнителен набор от услуги, произтичащи от други сегменти. Те включват имплементацията на индивидуално програмирани решения, сигурно и персонализирано предаване на мобилни процеси от мобилни устройства, както и изнесено управление на хардуера и софтуера, използвани в работата на съответната система.

Въз основа на установените дългогодишни, стратегически партньорства Контрон притежава конкурентен опит в разработването, доставката, поддръжката и управлението на ERP решения от няколко реномирани доставчици - SAP, INFOR, Microsoft. Това ни дава възможност да предложим на нашите клиенти гъвкави и ефективни решения, основани на индивидуалните им нужди и бизнес специфики.