Консултантски услуги

Всяка компания, на определен етап от своето развитие, достига до състояние, в което е по-ефективно да покани ИТ специалисти, за да анализира ИТ процесите и цялостната стратегия на компанията в областта на информатиката. Разберете вашите ИТ нужди по начин, които никога не бихте могли да направите с вътрешен ресурс.

Ние предлагаме професионална помощ на нашите клиенти в ситуации, когато те обмислят или вече планират да инвестират в ново решение или процес, подновявайки или проверявайки правилната функция на съществуващото решение или процес. 

Резултатът от такава консултантска услуга може да бъде повишено потребителско ноу-хау, одиторски доклад, предложение за промяна в процеса, вътрешни фирмени насоки, система за управление на качеството и риска или документ, служещ като основа за търг.

Ние разполагаме както с квалифицирани ИТ консултанти, така и с технически възможности за изграждане на вашето решение. Ние предлагаме анализ, проектиране, доставка, внедряване, експлоатация, поддръжка, цялостен аутсорсинг и одит на всички области на ИТ.