Решения в съответствие с GDPR 

Новите GDPR правила надхвърлят сферата на неприкосновеността на личния живот. Те засягат широк спектър от практики в областта на ИТ и киберсигурността. За международния бизнес GDPR засяга управлението на данните, защитата на данните, разработването на софтуер и системната администрация.

От една страна, въвеждането според GDPR на служителя по защита на данните (DPO) влияе върху работата и комуникацията на екипите за информационни технологии и сигурност. С еквивалента на вътрешен регулаторен орган, всеки служител, който обработва лични данни, сега има задължение да информира DPO за решения и дейности, свързани с спазването на GDPR. 

GDPR compliant


Partner logos

Партньори

Контрон България, като дистрибутор, представлява утвърдени доставчици на решения за спазване на GDPR:

• WALLIX - GDPR и управление на привилегирован достъп (PAM).

• VARONIS - Рамка за класификация на данните: GDPR PATTERNS.

• VECTRA - Командване и контрол (C&C), вътрешно разузнаване, странично движение и поведение на извличане на данни.

• STORMSHIELD - интелигентни, свързани решения с цел предвиждане на атаки и защита на цифровите инфраструктури.

• STEALTHBITS - Автоматизирайте одита и отчитането на GDPR на ЕС.

• TERAMIND - Мониторинг, защита от ексфилтрация на данни, възможности за одит, докладване и криминалистика.

• BABELNET - Автоматично валидиране на ключове с помощта на база данни Blockchain. Стойността във вашия мобилен телефон - контакти, съобщения, документи, данни за влизане - която просто не можете да си позволите да бъде компрометирана!