Сигурност на информацията

Контрон предлага на своите клиенти комплексен подход, насочен към максимизиране на наличността и целостта на информацията и редуциране до абсолютен минимум на прекъсванията в критичните точки на ИТ средата: системен хардуер и софтуер, архиви, мрежа, физическа среда.

Посредством пълен мониторинг на вашата ИТ инфраструктура, ние можем да установим потенциални технологични проблеми, още преди те да са оказали негативно действие върху вашия бизнес.

Предлаганите от нас Бизнес Критични услуги, се състоят от модулни услуги и услуги базирани на вашите индивидуални потребности.