Индивидуално базирани решения

  • Разработка на софтуерни продукти с Java and .NET
  • Индивидуално базирани решения за ERP-системи
  • Мобилни решения (Осъществяване на връзка между мобилни устройства)

Софтуерът, който фирмите и държавните институции, внедряват за нуждите на своята дейност е водеща детерминанта, обуславяща тяхното ниво на производителност.

Ето защо, бързото и успешно изпълнение на такива проекти изисква участието на партньор, който притежава необходимото техническо ноу хау в разработката на софтуерни продукти и съответния опит в управлението на проекти.

Контрон притежава доказана практика в доставката и разработката на специализирани софтуерни услуги, базирани на индивидуалните особености на вашите бизнес дейности и работни процеси.

Софтуерни инженерни услуги

Портфолиото на софтуерни инженерни услуги предлагани от Контрон обхваща следните компоненти:

  • Специализирани услуги по разработването на софтуерни продукти, базирани на потребностите на клиента ( Java и .NET)
  • Разработка на индивидуални решения в областта на ERP системите
  • Управление на процесите при разработване на софтуерни продукти