Правилното решение за вас

 • Предварителен бизнес анализ на потребностите
 • Планиране на необходимия капацитет
 • Доставка на софтуер и хардуер
 • Инсталация
 • Конфигурация на системата
 • Въвеждане в експлоатация

Системната интеграция е една от водещите компетенции на Контрон България. Ние разполагаме с дългогодишен опит в проектирането, разработката и внедряването на индивидуално базирани, комплексни решения за малки, среди и големи корпоративни структури.

Нашия екип обединява опитни и професионално сертифицирани ИТ специалисти, които ще гарантират качественото изпълнение на всички интеграционни процеси в рамките на жизнения цикъл на системата – от предварителния анализ и планиране на необходимите ресурси до внедряването на технологиите, необходимото обучение на персонала и поддръжката на интегрираната система.

Ние можем да ви помогнем при оптимизирането на вашите бизнес процеси, да ви покажем как да повишите продуктивността на наличните си ИТ ресурси и как да бъдете по-бързи и адаптивни към динамичните изменения на съвременния пазар.

Нашите услуги

 • Оптимизация и конфигурация на софтуерната инфраструктура (например: системи за съобщения, конвергентни комуникационни инструменти и др.)
 • Оптимизация и конфигурация на операционните системи и хардуерната инфраструктура (Active Directory, DHCP/DNS услуги и др.)
 • Автоматизация на софтуерната инсталация и други процеси
 • Миграция и хармонизация на услуги насочени към операционни системи, домейни, съобщетелни и други комуникационни средства.
 • Внедряване и инсталация на различни операционни системи
 • Управление на корекциите и ъпдейтите.
 • Имплементация и експлоатация на системи за мониторинг на дейността и достъпност на информацията и приложенията
 • Конфигурация на виртуализирани сървърни и клиентски среди