Аутсорсинг на работни процеси

  • Продажба или отдаване на лизинг на хардуерни продукти
  • Инсталация/Въвеждане в експлоатация
  • Поддръжка

За Контрон е важно технологичната инфраструктура на работното място да е не само високо-ефективна и лесна за управление, но и да отговаря на дългосрочните нужди на бизнеса, като успоредно с това осигурява гъвкави възможности за управление на разходите. Ние постигаме това посредством разработването на модулни услуги за доставка, инсталация, пускане в експлоатация и осигуряване на достъп до хардуерните устройства. Това включва и услугите по поддръжка: телефонен съпорт, управление на процесите свързани с ескалирането на инциденти, тикет система.

Обхватът от услуги, които ние предлагаме не се ограничава само до „класическото“ оборудване за работното място, което включва десктопи и ноутбуци. 


Инструменти

Контрон разполага с голямо разнообразие от стандартизирани решения за управление на мобилните устройства, насочени към интеграцията на мобилните технологии, във връзка с решаване на специфичните бизнес казуси. Тези операции изискват надеждна и лесна за изпълнение конфигурация на устройствата и техните настройки. Във връзка с изпълнението на това изискване S&T предлага два основни подхода, като всеки от тях е базиран на устройства с изключително високи нива на производителност: самостоятелното решение MobileIron и Microsoft's Intune, като част от SCCM инфраструктура.

Нашето портфолио обединява модерни решения за интеграция на мобилни устройства в работните процеси, които предоставят на клиентите ни висока степен на гъвкавост и ефективност при изпълнение на техните работни дейности.