Услуги в центъра за данни

  • Съхранение и защита на данните
  • Сторидж Виртуализация
  • Виртуални десктопи и сървърна инфраструктура
  • Дигитализиране на архиви
  • Бекъп решения
  • Решения за миграция на данни
Сървърни и сторидж решения

За всяка организация е от жизнено значение да разполага с високонадеждна ИТ инфраструктура и гъвкави ИТ системи.

Контрон България предлага професионално портфолио от лесни за внедряване, икономични и високоефективни сървърни и сторидж решения, които отговарят на всички специфични потребности на съвременната, динамично изменяща се бизнес среда.

Обхватът на предлаганите от нас продукти включва микросървъри, блейд сървъри, клъстерни решения и POD. Последните сe доставят на принципа до ключ, в контейнер за изчислителни центрове.

Ние сме специализирани в доставката на професионални решения, насочени към улесняване на процеса по създаване и управление на виртуални среди и мониторинг на хардуера.

Разнообразни технологии за съхранение

Контрон България предлага високопроизводителни и мащабируеми SAN и NAS решения в областта на външните запаметяващи устройства, с възможност за покритие на широк набор спецификации. Ние доставяме и голям спектър от продукти за защита на данните: Интелигентни бекъп решения (лентови библиотеки, специализирани бекъп сървъри), които предоставят възможност за имплеметацията на високоефективни стратегии за защита и безпроблемно изпълнение на всички изисквания за архивиране. Контрон България е компания с доказан опит в областта на цялостната десктоп и сървърна виртуализация. Ние предлагаме комплексни решения, обхващащи целия цикъл на виртуализация: анализ на капацитета, дизайн и имплементация на проекти, услуги по поддръжка.

Независимо от това дали вие искате да виртуализирате вашата сървърна или десктоп среда, или цялата си настояща инфраструктура, ние можем да ви предложим ефективно решение, базирано на специфичните ви потребности и изисквания.