Адекватни, навременни мерки

Изискванията за систематично управление на сигурността, съкращаване на разходите и увеличаване на обема на защитените активи – това са само част от изискванията, които стоят пред ИТ отделите в днешно време. Услугите по управление на уязвимостите, предлагани от Контрон, са решението, което може да ви помогне, да държите заплахите за сигурността на вашите активи под контрол. След интегриране на системата за управление на уязвимостите вие ще получавате информация относно всяка нова заплаха, което ви дава възможност да вземете навременни мерки по отстраняването ѝ.

Компоненти на системата
Оценка на уязвимостите, Penetration Testing, Patch Management, Мониторинг на заплахите

Ключови предимства
  • Приоритетна защита на критичните активи
    • Мащабируема, бизнес-клас защита
    • Лесен начин за отчитане
    • Прецизност при идентификация на уязвимости и OS
    • Възможност за индивидуално адаптиране в зависимост от потребностите на клиента