S&T AG: Силно Q1 2020, въпреки кризата заради коронавируса

07.05.2020 | Bulgaria

Линц, 7 май 2020 г. Технологичната група S&T AG представя 45-тото рекордно тримесечие поред с първото тримесечие на 2020 г. Това се случва, въпреки факта, че в момента кризата заради коронавируса оказва голямо влияние върху световната икономика.

S&T България ЕООД, създадена като дъщерна фирма на австрийското акционерно дружество S&T AG и част от S&T Group, потвърждава положителни резултати за Q1 2020 г. и посочва потенциал за растеж в сферата на комуникациите и медицинските технологии. Функциите на Финансов и административен директор в българската компанията са поети от г-жа Любима Манoва – специалист с дългогодишен опит в сферата на корпоративните финанси. Бързото реорганизиране на екипите за работа в новите условия, обезпечаване им с необходимото технологично оборудване и непрекъсната комуникация между мениджмънт, служители и партньори са фактори, спомагащи за доброто управление на ситуацията.

07.05.2020 | Австрия

• Ръст на продажбите от 20% до 270 милиона евро (предходна година: 225 милиона евро)
• EBITDA нараства с 18,2% до 25 милиона евро (предходна година: 21,2 милиона евро)
• Оперативният паричен поток значително се подобри с 19,4 милиона евро до 6,4 милиона евро (предходната година: минус 13 милиона евро)
• Нови насоки 2020: продажби 1,150 милиона евро и 115 милиона евро EBITDA

Линц, 7 май 2020 г. Технологичната група S&T AG представя 45-тото рекордно тримесечие поред с първото тримесечие на 2020 г. Това се случва, въпреки факта, че в момента кризата заради коронавируса оказва голямо влияние върху световната икономика и живота. Както продажбите, така и рентабилността са се увеличили допълнително в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Продажбите нараснаха с около 20% до 270 милиона евро (предходната година: 225 милиона евро), брутната печалба нарасна от 85,3 милиона евро на 107,8 милиона евро и по този начин достигна нова на 39,9% Рекордна стойност. EBITDA нараства с 18,2% до 25 милиона евро (предишна година: 21,2 милиона евро). Печалбата на акция нараства със 7% до 15 евроцента (предходна година: 14 цента).

Програмата “Profit Efficiency Cash” - PEC ), която стартира през лятото 2019 г., продължава да има ефект: оперативният паричен поток през първото тримесечие на 2020 г. се подобри с 19,4 милиона евро от 13 милиона евро до 6,4 милиона евро устойчиво силно финансово състояние на S&T Group, която въпреки по-нататъшните обратно изкупуване на дялове и текущото погасяване на финансови задължения, разполага с ликвидни средства в размер на 276,1 милиона евро.

Следователно първото тримесечие беше много положително за S&T AG, но от март бе обременено от първите значителни влияния на пандемията Covid-19. Докато индустрии като авиацията, развлеченията и туризма в момента напълно изчезват, S&T Group вижда растеж в комуникациите и медицинските технологии, както и онлайн търговията. Като цяло пандемията Covid-19, която започна в Азия в началото на годината и нейното въздействие върху веригите за доставки, имаше отрицателно въздействие върху резултата на S&T Group от около 1,8 милиона евро, в противен случай увеличението на печалбите щеше да бъде съответно по-голямо.

S&T AG не може да избяга напълно от текущото развитие в краткосрочен план, но се смята за един от победителите в кризата заради корона вируса в средносрочен план. С широката си клиентска база S&T е добре разнообразен и устойчив. Високото ниво на парични средства и други неизползвани кредитни линии правят S&T Group финансово силна и устойчива на кризи. Тази сила може и трябва да се използва за евтино поемане на финансово по-слаби конкуренти в кризата.

Въз основа на споменатите силни страни, данните за първото тримесечие на 2020 г. и най-новите прогнози, Изпълнителният съвет на S&T AG счита развитието на бизнеса над нивото от предходната година за вероятно, въпреки кризата заради корона вируса. Това се подкрепя от повишаването на поръчките, което нарасна допълнително до 873 милиона евро (31 декември 2019 г.: 841 милиона евро). EBITDA трябва да достигне около 1,150 млн. евро през 2020 г. и около 115 млн. евро рентабилност. И двете стойности са с около 3% над финансовата 2019 година, което означава, че противно на масовите катаклизми в световната икономика, S&T Group ще продължи да расте печелившо. През 2020 г., въпреки пандемията на короната, за първи път трябва да бъде постигнат марж на EBITDA от 10%. „В средносрочен план S&T ще бъде победител в кризата. Ето защо потвърждаваме амбициозната си цел от Програма 2023 г. от 2 млрд. евро продажби с EBITDA от 220 млн. евро! “, Ханес Нидерхаузер, изпълнителен директор на S&T AG.